Thursday, January 1, 2009

Cakra Buwana Silih Wawangi

Silih Asah, Asih, Asuh

Paheuyeuk-heuyeuk leungeun

Nulung ka nu butuh

Nalang ka nu susah

Nganteur ka nu sieun

Nya'angan ka nu poekkeun

Ngubaran ka nu gering

No comments:

Post a Comment